KVKK
Kişisel verilerin korunması ve işlenmesine ilişkin;

1-Kişisel Verilerin Korunması,İşlenmesi ve Gizlilik Politikası,

2-Kişisel Verilerin Korunması,İşlenmesi ve Gizlilik Politikasına Dair Aydınlatma ve Rıza Metni,

3-Çalışanlar İçin Kişisel Verilerin Korunması,İşlenmesi ve Gizlilik Politikası,

4-Çalışanlar İçin Aydınlatma ve Rıza Metni,

5-Potansiyen Veri Güvenliği İhlali Prosedürü

6-Çalışan Adayları İçin Aydınlatma ve Rıza Metni,

7-Kamera İle İzleme Faaliyeti Ve Ziyaretçiler Hakkında Aydınlatma ve Rıza Metni

8-Veri Saklama ve İmha Politikası

9-Protokol

10-Örnek Kişisel Veri Envanteri

11-Kişisel Veri Envanteri Hazırlama Rehberi

12-Site Kullanım Şartları

13-İade Süreci Metni ekte yer almaktadır.

Kişisel verilerin işlenmesi bakımından aydınlatma yükümlülüğü kapsamında;

1- numaralı Genel Gizlilik Politikasının ve 9- numaralı Veri Saklama ve İmha Politikasının,

12- numaralı Site Kullanım Şartları Metni ve 13 numaralı İade Süreci Metninin internet sitesinde yer alması gerekmektedir.

2-numaralı Aydınlatma ve Rıza Metnini kişisel verilerini işlediğimizi kurumların, alt işverenlerin, tedarikçilerin çalışanları, hissedarları, yetkilileri ile diğer kişisel verilerini işlediğimiz gerçek kişilerin imzalaması gerekmektedir.

4- numaralı Çalışanlar İçin Aydınlatma ve Rıza Metni ve 7-numaralı Kamera Ve Ziyeretçi Faaliyetine Konu Aydınlatma metni ve 5- numaralı Potansiyel Veri Güvenliği İhlali Prosedürü çalışanlar (stajyerler de dahil) tarafından imzalanmalıdır.

6- numaralı Çalışan Adayları İçin Aydınlatma ve Rıza Metni ve 8- numaralı Kamera Ve Ziyeretçi Faaliyetine Konu Aydınlatma metni çalışan adayları tarafından imzalanmalıdır.

9- numaralı protokolün sözleşmelere ek olarak alt işverenlerin olması halinde onlar tarafından imzalanması gerekmektedir. Söz konusu protokol imzalanmadan önce kişisel verilerin korunması adına gerekli aydınlatma yükümlülüklerinin yerine getirilmesi zorunluluk arz etmektedir.

10-Ayrıca Verbis’e girilen verilerle aynı doğrultuda olan excel formatından ibaret kişisel veri envanterinin hazırlanması gerekmektedir. Envanterde de verbiste yer verilen kategorik nitelikte bilgiler yer almaktadır. Aralarındaki fark ise Verbis’e girilmiş olan bilgiler herkes tarafından görüntülenebilmekteyken kişisel veri envanteri sadece şirket nezdinde kalacak ve kamuya açık olmayacaktır.

Buna dair 10- numaralı örnek kişisel veri envanteri ve 11- numaralı kişisel veri hazırlama rehberi ekte yer almakta olup veri saklama ve imha politikasında da envanterde yer alması gereken olası kişisel veri işleme süreçlerine ve sürelerine dair bilgiler verilmiştir.

KVKK
Kişisel verilerin korunması ve işlenmesine ilişkin;

1-Kişisel Verilerin Korunması,İşlenmesi ve Gizlilik Politikası,

2-Kişisel Verilerin Korunması,İşlenmesi ve Gizlilik Politikasına Dair Aydınlatma ve Rıza Metni,

3-Çalışanlar İçin Kişisel Verilerin Korunması,İşlenmesi ve Gizlilik Politikası,

4-Çalışanlar İçin Aydınlatma ve Rıza Metni,

5-Potansiyen Veri Güvenliği İhlali Prosedürü

6-Çalışan Adayları İçin Aydınlatma ve Rıza Metni,

7-Kamera İle İzleme Faaliyeti Ve Ziyaretçiler Hakkında Aydınlatma ve Rıza Metni

8-Veri Saklama ve İmha Politikası

9-Protokol

10-Örnek Kişisel Veri Envanteri

11-Kişisel Veri Envanteri Hazırlama Rehberi

12-Site Kullanım Şartları

13-İade Süreci Metni ekte yer almaktadır.

Kişisel verilerin işlenmesi bakımından aydınlatma yükümlülüğü kapsamında;

1- numaralı Genel Gizlilik Politikasının ve 9- numaralı Veri Saklama ve İmha Politikasının,

12- numaralı Site Kullanım Şartları Metni ve 13 numaralı İade Süreci Metninin internet sitesinde yer alması gerekmektedir.

2-numaralı Aydınlatma ve Rıza Metnini kişisel verilerini işlediğimizi kurumların, alt işverenlerin, tedarikçilerin çalışanları, hissedarları, yetkilileri ile diğer kişisel verilerini işlediğimiz gerçek kişilerin imzalaması gerekmektedir.

4- numaralı Çalışanlar İçin Aydınlatma ve Rıza Metni ve 7-numaralı Kamera Ve Ziyeretçi Faaliyetine Konu Aydınlatma metni ve 5- numaralı Potansiyel Veri Güvenliği İhlali Prosedürü çalışanlar (stajyerler de dahil) tarafından imzalanmalıdır.

6- numaralı Çalışan Adayları İçin Aydınlatma ve Rıza Metni ve 8- numaralı Kamera Ve Ziyeretçi Faaliyetine Konu Aydınlatma metni çalışan adayları tarafından imzalanmalıdır.

9- numaralı protokolün sözleşmelere ek olarak alt işverenlerin olması halinde onlar tarafından imzalanması gerekmektedir. Söz konusu protokol imzalanmadan önce kişisel verilerin korunması adına gerekli aydınlatma yükümlülüklerinin yerine getirilmesi zorunluluk arz etmektedir.

10-Ayrıca Verbis’e girilen verilerle aynı doğrultuda olan excel formatından ibaret kişisel veri envanterinin hazırlanması gerekmektedir. Envanterde de verbiste yer verilen kategorik nitelikte bilgiler yer almaktadır. Aralarındaki fark ise Verbis’e girilmiş olan bilgiler herkes tarafından görüntülenebilmekteyken kişisel veri envanteri sadece şirket nezdinde kalacak ve kamuya açık olmayacaktır.

Buna dair 10- numaralı örnek kişisel veri envanteri ve 11- numaralı kişisel veri hazırlama rehberi ekte yer almakta olup veri saklama ve imha politikasında da envanterde yer alması gereken olası kişisel veri işleme süreçlerine ve sürelerine dair bilgiler verilmiştir.